אסיפות בעלי מניות

11/01/2022
ביטול אסיפה שזומנה ליום 17.1.22
23/12/2021
אסיפה שזומנה ליום 27.12.21 נדחית ליום 17.1.22 - הודעת החברה
23/12/2021
אסיפה שזומנה ליום 27.12.21 נדחית ליום 17.1.22
22/11/2021
זימון אסיפה שנתית ליום 27.12.21
01/12/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 21.12.20 - הודעת החברה
01/12/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 21.12.20