אירועים

19/02/2024

webcast

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי היא צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים לשנת 2023 ביום 26 במרץ 2024, וזאת בכפוף לאישורם על ידי דירקטוריון החברה. ככל שיחול שינוי במועד האמור, תודיע על כך החברה בדוח מיידי. בנוסף ובמקביל לפרסום הדוחות הכספיים, תפרסם החברה מצגת בנושא תוצאות הפעילות של החברה לשנת 2023. החברה תקיים 2 שיחות ועידה, בעברית ובאנגלית, לסקירת הדוחות הכספיים בהשתתפות הנהלת החברה, בהתאם לפרטים הבאים: 1. שיחת ועידה בעברית תתקיים ביום שלישי, 26.3.2024, בשעה 11:00. להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא: https://shorturl.at/dpsFR 2. שיחת ועידה באנגלית תתקיים ביום שלישי, 26.3.2024, בשעה 15:00 שעון ישראל. להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא: https://shorturl.at/owAOY לאחר השיחות ניתן יהיה למצוא הקלטה של שיחות הועידה החברה https://ir.maxstock.co.il.
01/01/2024
MAX STOCK LTD. TO PRESENT AT THE 2024 ICR CONFERENCE ISRAEL – January 1, 2024 – Max Stock Limited (TASE: MAXO) (the “Company”) today announced that the Company will present at the 2024 ICR Conference on Monday, January 8, 2024 at 11:00 a.m. Eastern Time / 6:00 p.m. Israel Time. The presentation will be simultaneously broadcast on the Internet and will be available at https://ir.maxstock.co.il/en/event-en/.
07/11/2023
החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי היא צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים ליום 30 בספטמבר 2023 ביום 30 בנובמבר 2023, וזאת בכפוף לאישורם על ידי דירקטוריון החברה. ככל שיחול שינוי במועד האמור, תודיע על כך החברה בדוח מיידי. בנוסף ובמקביל לפרסום הדוחות הכספיים, תפרסם החברה מצגת בנושא תוצאות הפעילות של החברה ליום 30 בספטמבר 2023. החברה תקיים 2 שיחות ועידה, בעברית ובאנגלית, לסקירת הדוחות הכספיים בהשתתפות הנהלת החברה, בהתאם לפרטים הבאים: 1. שיחת ועידה בעברית תתקיים ביום חמישי, 30.11.2023, בשעה 12:00. להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא: https://bit.ly/3MwPtub 2. שיחת ועידה באנגלית תתקיים ביום חמישי, 30.11.2023, בשעה 15:00 שעון ישראל. להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא: https://bit.ly/3FKkvLx לאחר השיחות ניתן יהיה למצוא הקלטה של שיחות הועידה באתר החברה https://ir.maxstock.co.il.
31/07/2023
החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי היא צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים ליום 30 ביוני 2023 ביום 15 באוגוסט 2023, וזאת בכפוף לאישורם על ידי דירקטוריון החברה. ככל שיחול שינוי במועד האמור, תודיע על כך החברה בדוח מיידי. בנוסף ובמקביל לפרסום הדוחות הכספיים, תפרסם החברה מצגת בנושא תוצאות הפעילות של החברה ליום 30 ביוני 2023. החברה תקיים 2 שיחות ועידה, בעברית ובאנגלית, לסקירת הדוחות הכספיים בהשתתפות הנהלת החברה, בהתאם לפרטים הבאים: 1. שיחת ועידה בעברית תתקיים ביום שלישי, 15.8.2023, בשעה 11:00. להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא: https://shorturl.at/fjklp 2. שיחת ועידה באנגלית תתקיים ביום שלישי, 15.8.2023, בשעה 15:00 שעון ישראל. להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא: https://shorturl.at/qAQTY לאחר השיחות ניתן יהיה למצוא הקלטה של שיחות הועידה באתר החברה https://ir.maxstock.co.il.
07/06/2023
ISRAEL – June 7, 2023 – Max Stock Limited (TASE: MAXO) (the “Company”) today announced that the Company is participating in the Oppenheimer 23rd Annual Consumer Growth & E- Commerce Conference and the Jefferies 2023 Global Consumer Conference. A live webcast of the Company’s presentation at the Oppenheimer Conference will be available on Tuesday, June 13, 2023 at 9:00 am ET. Please visit https://ir.maxstock.co.il/en/event-en/ to access the link. Max Stock is hosting in-person meetings and breakout sessions during the Jefferies Conference which is taking place June 20-21, 2023 in Nantucket, MA. Please contact your Jefferies representative if you are interested in a meeting. About Max Stock Max Stock is Israel’s leading extreme value retailer, currently present in 59 locations throughout Israel and 1 location in Portugal that opened in May 2023. We offer a broad assortment of quality products for customers’ everyday needs at affordable prices, helping customers “Dream Big, Pay Small”. For more information, please visit https://ir.maxstock.co.il Company Contacts: Talia Sessler, Chief Corporate Development and IR Officer talia@maxstock.co.il
החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי היא צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2023 ביום 23 במאי 2023, וזאת בכפוף לאישורם על ידי דירקטוריון החברה. ככל שיחול שינוי במועד האמור, תודיע על כך החברה בדוח מיידי. בנוסף ובמקביל לפרסום הדוחות הכספיים, תפרסם החברה מצגת בנושא תוצאות הפעילות של החברה לרבעון 1 2023. החברה תקיים 2 שיחות ועידה, בעברית ובאנגלית, לסקירת הדוחות הכספיים בהשתתפות הנהלת החברה, בהתאם לפרטים הבאים: 1. שיחת ועידה בעברית תתקיים ביום שלישי, 23 במאי 2023, בשעה 11:30. להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא: https://shorturl.at/IKMO2 2. שיחת ועידה באנגלית תתקיים ביום שלישי, 23 במאי 2023, בשעה 15:30 שעון ישראל. להצטרפות לשיחה ניתן להשתמש בלינק הבא: https://shorturl.at/pHJOS לאחר השיחות ניתן יהיה למצוא הקלטה של שיחות הועידה באתר החברה https://ir.maxstock.co.il