דיווחים מידיים

12/08/2021
תקיים שתי שיחות ועידה למשקיעים לסקירת הדוחות ליום 30.6.21 ביום 17.8.21
05/08/2021
דוחות כספיים רבעון 1 2021- מועד פרסום צפוי ושיחת ועידה - 16.8.21
25/06/2021
מכירת מניות ע"י בעל עניין
25/05/2021
מעדכנת: שיחת המשקיעים תתקיים ביום 26.5.21 בשעה 16:30 במקום בשעה 15:30
25/05/2021
דיבידנד בסך 49.17640 אגורות למניה, קובע 2.6.21, תשלום 10.6.21
20/05/2021
שיחת ועידה לסקירת הדוחות הכספיים ליום 31.3.21 תתקיים ביום 26.5.21 - Webcast