דיווחים מידיים

20/06/2022
היווצרות מניות רדומות
19/06/2022
דירקטוריון חברת מקס סטוק אישר תכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 40 מיליון שקל
מקס סטוק מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2022 : הכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 251 מיליון שקל; הרווח הנקי המתואם לבעלי המניות הסתכם בכ- 18 מיליון שקל
17/05/2022
מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2022 ושיחת ועידה ביום 31.5.22
25/04/2022
חדל לכהן כדירקטור - אורן אלעזרא
07/04/2022
החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.3.22