דיווחים מידיים

22/11/2021
שיחת ועידה באנגלית ביום 23.11.21, שיחת ועידה בעברית הוקדמה ליום 23.11.21
17/11/2021
מועד צפוי לפרסום הדוחות לרבעון 3 2021 ביום 22.11.21, שיחת ועידה באנגלים ביום 23.11.21, שיחת ועידה בעברית ביום 24.11.21
01/11/2021
חדל לכהן כמנכ"ל
12/08/2021
תקיים שתי שיחות ועידה למשקיעים לסקירת הדוחות ליום 30.6.21 ביום 17.8.21
05/08/2021
דוחות כספיים רבעון 1 2021- מועד פרסום צפוי ושיחת ועידה - 16.8.21
25/06/2021
מכירת מניות ע"י בעל עניין