דיווחים מידיים

14/03/2021
שיחת ועידה לסקירת הדוחות הכספיים לשנת 2020 תתקיים ביום 16.3.21 בשעה 14:30
04/03/2021
מועד פרסום צפוי של הדוחות הכספיים לשנת 2020 ושיחת ועידה - 15 במרץ 2021
29/12/2020
עדכון בקשר עם נגיף הקורונה - סגר שלישי
21/12/2020
תוצאות אסיפה מיום 21.12.20
30/11/2020
תקיים שיחת ועידה למשקיעים לסקירת הדוחות הכספיים ביום 2.12.20
23/11/2020
תוצאות אסיפה כללית מיום 23.11.20