דוחות כספיים

22/11/2021
רבעון 3 2021
16/08/2021
רבעון 2/חצי שנתי 2021
25/05/2021
רבעון 1 2021
15/03/2021
שנתי 2020
29/11/2020
רבעון 3 2020