מצגות

17/08/2021
שיחת משקיעים - רבעון שני 2021
16/08/2021
מצגת משקיעים – רבעון 2 2021
25/05/2021
מצגת משקיעים - רבעון 1 2021
15/03/2021
מצגת משקיעים - דוח שנתי 2020
02/12/2020
תוצאות רבעון 3 2020 - שיחת ועידה
29/11/2020
מצגת משקיעים - נובמבר 2020