מצגות

15/03/2021
מצגת משקיעים - דוח שנתי 2020
02/12/2020
תוצאות רבעון 3 2020 - שיחת ועידה
29/11/2020
מצגת משקיעים - נובמבר 2020
01/09/2020
מצגת משקיעים - רואד שואו הנפקה לציבור (אנגלית)