מצגות ושיחות ועידה

15/06/2022
מצגת משקיעים - אופנהיימר, יוני 2022
31/05/2022
שיחת ועידה לסיכום רבעון ראשון לשנת 2022
31/05/2022
מצגת משקיעים - רבעון 1 2022
23/03/2022
שיחת ועידה לסיכום שנת 2021 והרבעון הרביעי של השנה
מצגת משקיעים - דוח שנתי 2021
11/01/2022
מצגת משקיעים - כנס ICR PPT