מצגות ושיחות ועידה

11/01/2022
מצגת משקיעים - כנס ICR PPT
23/11/2021
שיחת משקיעים - רבעון 3 2021
22/11/2021
מצגת משקיעים - רבעון 3 2021
17/08/2021
שיחת משקיעים - רבעון שני 2021
16/08/2021
מצגת משקיעים – רבעון 2 2021
25/05/2021
מצגת משקיעים - רבעון 1 2021